<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=309689714547479&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miển phí Swap qua đêm

Tài khoản miễn phí qua đêm của chúng tôi được tạo cho các nhà giao dịch không thể nhận hoặc thanh toán các khoản hoán đổi. Tài khoản miễn phí qua đêm không có lãi suất và vẫn cho phép các nhà giao dịch tận dụng tính thanh khoản sâu và công nghệ giao dịch được xếp hạng hàng đầu của chúng tôi


ForexVox cho phép bạn truy cập vào thị trường tài chính 24 giờ một ngày và cung cấp nhiều loại công cụ để lựa chọn: như các cặp ngoại hối, hàng hóa, kim loại và chỉ số. Một số nhà giao dịch thích giao dịch trong ngày và đảm bảo rằng họ đóng các đơn đặt hàng trong ngày, một số thích bám vào khung thời gian dài hơn và có vị thế mở trong hơn 24 giờ. Khi bạn mở vị thế trong đêm, bạn phải trả phí, được gọi là “hoán đổi” nhưng điều này đi ngược lại với các nguyên tắc của Riba của Luật Sharia.

Nhóm ForexVox đã tạo các tài khoản miễn phí qua đêm cho các nhà giao dịch Hồi giáo.

Cách mở Tài khoản Miễn phí Swap

Miễn phí swap qua đêm hoạt động thế nào

Giao dịch hoán đổi ngoại hối phụ thuộc vào lãi suất của các ngân hàng Trung ương đối với từng loại tiền tệ của cặp giao dịch. Nó có thể được thể hiện theo cách này: tiền tệ được mua (tiền tệ cơ sở) được gửi và tiền tệ được bán (giá niêm yết) được cho vay. Chênh lệch tỷ giá giữa các đơn vị tiền tệ trong cặp càng cao - giá hoán đổi càng cao.

Tùy thuộc vào việc bạn có một vị thế mua hay bán, một giao dịch hoán đổi có thể tích cực hoặc tiêu cực. Hoán đổi tích cực là một giao dịch hoán đổi được ghi có vào tài khoản cho mỗi lần chuyển vị thế mở khi mua một loại tiền tệ với lãi suất cao so với một loại tiền tệ có tỷ giá thấp. 

Ví dụ: bán USDMXN, một khoản hoán đổi dương sẽ được ghi có vào tài khoản vì chúng tôi bán USD với tỷ giá thấp (0,25%) và mua MXN với tỷ lệ cao (4,25%). Khi tài khoản được đặt thành miễn phí qua đêm, tiền lãi cũng như phí sẽ không ảnh hưởng đến số dư tài khoản.