<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=309689714547479&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Quy định của chúng tôi


ForexVox (Seychelles) là tên giao dịch của VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Cộng hòa Seychelles với văn phòng đăng ký tại F20, Tầng 1, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles.


VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles. Giấy phép kinh doanh chứng khoán số SD028.

Il nostro regolamento FCA


ForexVox is a Trading Name of Valutrades Limited. Valutrades Limited is a limited liability company registered in England and Wales with its registered office at 51 Eastcheap, London EC3M 1JP. Company Number 07939901.

Valutrades Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Financial Services Register Number 586541.