<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=309689714547479&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Chỉ số là gì?

Các chỉ số là một cách để theo dõi hoạt động của một nhóm tài sản cơ bản, trong trường hợp này là cổ phiếu.

Một ví dụ sẽ là S & P500 được tạo thành bởi 500 công ty niêm yết lớn nhất của Hoa Kỳ. Nếu giá của các cổ phiếu riêng lẻ tạo nên S & P500 tăng, thì bạn sẽ thấy giá trị của S & P500 tăng. Điều này sẽ ngược lại nếu cổ phiếu cơ sở cũng giảm giá trị. Có nhiều chỉ số từ khắp nơi trên thế giới đa số ở Anh, hoặc là FTSE100 hoặc chỉ số của Đức được gọi là Dax30.

Khi giao dịch Chỉ số, bạn không giao dịch thực tế các cổ phiếu riêng lẻ, mà thay vào đó là biến động giá của các cổ phiếu cơ bản. Đây được gọi là CFD (Hợp đồng Chênh lệch).

1st-560-ARROWS

Tại sao lại giao dịch Chỉ số?

  • Chênh lệch cạnh tranh
  • Hưởng lợi từ việc giá cổ phiếu tăng và giảm
  • Thực hiện nhanh chóng
zoom chat picture

Mẹo giao dịch Chỉ số

  • 1 Lô CFD là 10 hợp đồng
  • Nếu giao dịch US Index, 1 Lô CFD là $ 10
  • Nếu giao dịch Chỉ số Vương quốc Anh, 1 Lô CFD là £ 10

Ví dụ 1

S&P500 buy

Nếu bạn giao dịch S & P500 và bạn mua ở mức giá 3415 và giá tăng lên 3445, bạn sẽ kiếm được 30 điểm khi di chuyển.


Nếu bạn đã mua 1 lô CFD, điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận là 300 đô la. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 3400, thì bạn sẽ mất 15 điểm và kết quả là $ 150.

Ví dụ 2

EURGBP sell 

Nếu bạn giao dịch S & P500 và bán ở mức giá 3415 và giá giảm xuống mức 3445, bạn sẽ lỗ 30 điểm khi di chuyển.


Nếu bạn đã bán 1 lô CFD, điều này sẽ dẫn đến khoản lỗ 300 đô la. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 3350, thì bạn đã kiếm được 65 điểm và kết quả là 650 đô la.

Example 1

S&P500 buy

  • If you were to trade the S&P500 and you buy at a price of 3415 and the price went to 3445, you would have made a profit of 30 points on the move.
  • If you had bought 1 CFD lot, this would have resulted in a profit of $300. However, if the price fell to 3400, then you would have lost 15 points and as a result, $150.
Example 2

EURGBP sell

  • If you were to trade the S&P500 and sell at a price of 3415 and the price went to 3445, you would have made a loss of 30 points on the move. 
  • If you had sold 1 CFD lot, this would have resulted in a loss of $300. However, if the price fell to 3350, then you would have made 65 points and as a result, $650.