<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=309689714547479&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

บัญชีแบบฟรีสวอป

บัญชีฟรีสวอปของเรานั้นสร้างขึ้นสําหรับผู้ซื้อขายที่ไม่สามารถรับหรือจ่ายสวอปได้ บัญชีฟรีสวอปไม่มีดอกเบี้ยและยังสามารถช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่สูงและเทคโนโลยีการซื้อขายที่ชั้นยอดของเรา


แพลตฟอร์มการซื้อขายของฟอเร็กซ์วอกซ์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงและยังมีเครื่องมืออีกหลากหลายให้เลือก: เช่นคู่ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะและดัชนี ในขณะที่ผู้ค้าบางรายชอบการซื้อขายในช่วงกลางวันและพวกเขาต้องการที่จะปิดคําสั่งซื้อขายภายในหนึ่งวัน แต่บางคนชอบที่จะยึดติดกับช่วงเวลาที่มากขึ้นและเปิดตําแหน่งนานกว่า 24 ชั่วโมง และเมื่อคุณเปิดตําแหน่งในช่วงเวลากลางคืน คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า "สวอป" แต่สิ่งนี้ขัดต่อหลักการ Riba ของกฎหมายชารีอะห์

ด้วยเหตุนี้ทีมฟอเร็กซ์วอกซ์จึงได้สร้างบัญชีฟรีสวอปสําหรับผู้ซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับหรือจ่ายดอกเบี้ยตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม

วิธีเปิดบัญชีฟรีสวอป

สวอปฟรีทํางานอย่างไร

สวอปฟอเร็กซ์นั้นขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําหรับแต่ละคู่สกุลเงิน มันสามารถแสดงให้เข้าใจได้โดยตัวอย่างเช่น: สกุลเงินที่ซื้อ(สกุลเงินฐาน)จะถูกฝากและสกุลเงินที่ขาย(อ้างถึง)จะถูกยืม ดังนั้นยิ่งความแตกต่างของอัตราระหว่างสกุลเงินในคู่นี้เพิ่มมากขึ้น - ค่าสวอปก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตาม

มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกฐานะซื้อหรือฐานะขาย สวอปสามารถเป็นได้ทั้งเป็นบวกและลบ สวอปที่เป็นบวกคือสวอปที่เครดิตเข้าบัญชีสําหรับการโอนตําแหน่งที่เปิดอยู่แต่ละครั้งเมื่อซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีอัตราต่ํา

ตัวอย่างเช่น การขาย USDMXN สวอปที่เป็นบวกจะได้รับเครดิตในบัญชี เนื่องจากเราขาย USDด้วยอัตราที่ต่ํา(0,25%) และซื้อ MXN ที่มีอัตราสูง(4,25%) ดังนั้นเมื่อบัญชีถูกตั้งค่าให้เป็นแบบฟรีสวอป ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชี