คําศัพท์

PICTUREHEADER (1)

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นมีข้อดีมากมาย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สับสนในตอนที่เราเข้ามาในตลาดฟอเรกซ์ในช่วงแรกๆ   


สิ่งที่ผู้ซื้อขายมือใหม่หลายๆคนน่าจะต้องเผชิญคือคําศัพท์ต่างๆและวลีนับไม่ถ้วนที่จะต้องเจอเมื่อได้เข้ามาในตลาดซื้อขายนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คุณได้เข้าใจคําศัพท์ต่างๆในที่ใช้ในการซื้อขายฟอเรกซ์ ได้อย่างรวดเร็วเราจึงได้ทำการจัดหาคําจํากัดของคําศัพท์และวลีที่สําคัญในวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับคุณ


  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E  F  /  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  /  S  /   T  U  V  W  X  Y  Z  /

A

การเก็งกําไร (Arbitrage)
การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาที่ต่างกันในแต่ละตลาด ของสินทรัพย์เดียวกัน โดยการซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ที่คล้ายกันสองรายการพร้อมกันในตลาดที่แตกต่างกันโดยทำกำไรจากส่วนต่างของราคา 
ราคาเสนอขาย (Ask)
"Ask" (หรือ "ราคาเสนอขาย") เป็นคําที่ใช้อธิบายราคาที่ผู้ซื้อขายยอมรับการซื้อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง
สินทรัพย์ (Asset)
"สินทรัพย์" หมายถึงสิ่งของหรือทรัพยากรที่มีมูลค่า ตัวอย่างเช่น สกุลเงินหรือคู่สกุลเงิน
———

B

สกุลเงินหลัก (Base Currency)
ภายในคู่ของสกุลเงิน สกุลเงินแรกที่ระบุไว้จะถูกเรียกว่า "สกุลเงินฐาน" ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงการจับคู่ GBP/USD, GBP จะทําหน้าที่เป็นสกุลเงินหลัก
ตลาดหมี (Bear Market)
เป็นคำตรงกันข้ามกับตลาดกระทิง คําว่า "ตลาดหมี" ใช้เพื่ออธิบายราคาของสินทรัพย์, สกุลเงินหรือหลักทรัพย์ที่ลดลง "ตลาดหมี" ยังสามารถย่อให้สั้นลงเหลือเพียง "หมี" ในขณะที่คําว่า "ขาลง" ยังใช้เพื่ออธิบายสถานะของตลาดฟอเร็กซ์ที่อยู่ในสภาวะตกต่ำ
ตลาดกระทิง (Bull Market)
เป็นคำตรงกันข้ามกับตลาดหมี ตลาดกระทิงใช้อธิบายเวลาที่ราคาของสินทรัพย์, สกุลเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับคําว่า "ตลาดหมี", "ตลาดกระทิง" ยังสามารถย่อให้สั้นลงเหลือเพียงแค่ "กระทิง (bullish)" ที่ใช้กันเป็นประจํา
เสนอซื้อ (Bid)
"Bid" (หรือ"ราคาเสนอซื้อ") เป็นคําที่ใช้อธิบายราคาที่ผู้ซื้อขายยินดีที่จะขายสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง
คำสั่งรอดำเนินการซื้อสินทรัพย์ (Buy limit Order)
คำสั่งรอดำเนินการซื้อสินทรัพย์คือคําสั่งที่จะผลักดันธุรกรรมเมื่ออยู่ในราคาที่กําหนดหรือต่ํากว่า โดยมีคําว่า "limit" ซึ่งหมายถึงเกณฑ์ราคา
———

C

ดําเนินการค้าขาย (Carry Trade)
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เมื่อนักลงทุนกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเพื่อจะซื้อสินทรัพย์ชึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
การปิดสถานะ (Closed Position)
การปิดสถานะหมายถึงการนําธุรกรรมไปสู่จุดสิ้นสุดซึ่งนำไปสู่การเกิดผลกําไรหรือขาดทุน
อัตราปิดตลาด (Closing Market Rate)
บางครั้งถูกกล่าวถึงเป็นราคาปิด อัตราปิดตลาดเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าสุดท้ายที่สกุลเงินถูกซื้อขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
การแข็งค่าของสกุลเงิน (Currency Appreciation)
การแข็งค่าของสกุลเงินคือการที่มูลค่าของสกุลเงินเพิ่มขึ้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น
สัญญาซื้อขายในอนาคต ( Currency Futures )
เป็นสัญญาทีผู้ซือและผู้ขายตกลงว่าจะแลกเงินตราระหว่างประเทศกันในอนาคต ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันตังแต่วันทําสัญญา สัญญาในอนาคตเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อขาย
คู่สกุลเงิน (Currency Pair)
คู่สกุลเงินคือสิ่งที่ซื้อขายภายใต้ธุรกรรมฟอเร็กซ์ใดๆ และถือว่าเป็นหัวใจของตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินมีหลายรูปแบบ โดยคู่ส่วนใหญ่จะระบุว่า "หลัก", "รอง" หรือ "แปลกใหม่" ตัวอย่างเช่น GBP/USD คู่นี้เป็นคู่ที่มีคุณสมบัติเป็นคู่สกุลเงินสำคัญ
———

D

แผนภูมิรายวัน (Daily Chart)
กราฟที่แตกย่อยการเคลื่อนไหวของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในวันซื้อขายวันเดียว
เดย์เทรด ( Day Trade)
การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เปิดและปิดภายในวันเดียวกัน
บัญชีทดลอง ( Demo Account )

บางครั้งเรียกว่า "บัญชีทดลอง", "บัญชีจําลอง", "บัญชีสกุลเงินเสมือน" หรือ "บัญชีฝึกหัด" บัญชีทดลองเป็นบัญชีซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ใช้เงินเสมือนจริง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายทุกคนสามารถสํารวจตลาดหรือทําการซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนจริง

มาร์เก็ตเดป (Depth of Market)
ปริมาณของคําสั่งซื้อและขายที่ใช้งานอยู่สําหรับสกุลเงินซึ่งครอบคลุมราคาในมุมกว้าง
ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม (Drawdown)
เมื่อราคาของสกุลเงินลดลงความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดใหม่จะถูกเรียกว่าเป็นระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม
———

E

อีเอ็นซี โบรกเกอร์ (ECN Broker)
เป็นตัวแทนของโบรกเกอร์ประเภทที่แตกต่างกัน โบรกเกอร์ ECN ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECNs) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการสภาพคล่องได้
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)
แสดงถึงการเทียบราคาของเงินสกุลหนึ่งกับเงินอีกสกุลหนึ่ง โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงเสมอขึ้น
การดำเนินการ (Execution)
การดำเนินการในที่นี้หมายถึงเมื่อการซื้อขายอยู่ในกระบวนการและเสร็จสิ้นในภายหลัง
เอ็กซ์โพสเชอร์ (Exposure)
เอ็กซ์โพสเชอร์เป็นคําที่ใช้เพื่อจัดการกับจํานวนเงินที่ลงทุนในสกุลเงินและความเสี่ยงในตลาดที่เกี่ยวข้อง
———

F

ฟิลล์ไพรซ์ (Fill Price)

จัดการความสมบูรณ์ของคําสั่งซื้อพร้อมกับราคาที่เสร็จสมบูรณ์

ฟิลออคิล (Fill or Kill)
หากนักลงทุนมีราคาที่กําหนดไว้ในใจสําหรับการทําธุรกรรมฟอเร็กซ์ นักลงทุนสามารถเลือกที่จะใช้คําสั่งฟิล(fill) หรือคิล(kill)ได้ สิ่งนี้หมายความว่าหากคําสั่งนั้นไม่ได้รับการจัดการในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า คําสั่งนั้นก็จะถูกยกเลิก
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (Floating Exchange Rate)
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเป็นคําที่ใช้อธิบายอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ยังไม่คงที่ในปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวมีแนวโน้มที่จะผันผวนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน (พร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ ) ของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเมื่อนำไปเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ
แผนภูมิฟอเร็กซ์ (Forex Chart)
เช่นเดียวกับกราฟรายวัน กราฟฟอเร็กซ์เป็นแผนภูมิดิจิทัลที่เน้นไปที่จุดและการเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน แผนภูมิฟอเร็กซ์สามารถขยายให้ครอบคลุมวัน สัปดาห์ เดือน และปีได้
ฟอเร็กซ์สคัลปิ้ง (Forex Scalping)
ฟอเร็กซ์สคัลปิ้งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่โดดเด่นซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าหากคุณเปิดและปิดการซื้อขายสกุลเงิน - ภายในระยะเวลาสั้นๆคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกําไรมากกว่าการที่คุณทําผ่านการเคลื่อนไหวของราคาจํานวนมาก ฟอเร็กซ์สคัลปิ้งนั้นเป็นตัวแทนของแนวทางที่เรียกว่า "น้อยและบ่อยครั้ง" เมื่อพูดถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์
ระบบสัญญาณฟอเร็กซ์ (Forex Signal System)
ระบบสัญญาณฟอเร็กซ์อาจเป็นบริการฟอเร็กซ์ที่โฆษณากันมากที่สุด ซึ่งระบบสัญญาณฟอเร็กซ์นี้ทํางานโดยการออกสัญญาณฟอเร็กซ์ให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในปัจจุบันสัญญาณนี้ (ซึ่งสามารถใช้ได้หลายวิธี) สามารถเรียกใช้ในการซื้อขายแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นระบบสัญญาณฟอเร็กซ์อาจแจ้งเตือนคุณว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง
อัตราสปอตฟอเร็กซ์ (Forex Spot Rate)
อัตราแลกเปลี่ยนสปอตจะเป็นตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหรือขายสกุลเงิน
หุ่นยนต์ซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex Trading Robot)
หุ่นยนต์ซื้อขายฟอเร็กซ์ในที่นี้หมายถึงชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทํางานเป็นแนวทาง มันสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและยังสามารถช่วยกําหนดว่าเมื่อใดที่คุณควรซื้อหรือควรขายคู่สกุลเงิน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจต่างๆที่สําคัญ (ตัวอย่างเช่น อัตราการว่างงาน,การประกาศอัตราดอกเบี้ยและอื่น ๆ ) ที่มีผลต่อตลาดฟอเร็กซ์ ผู้ซื้อขายจะทําการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อที่จะคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของตลาดเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
———

G

———

H

สกุลเงินแข็ง (Hard Currency)

เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสกุลเงินอ่อน สกุลเงินแข็งเป็นสกุลเงินที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในช่วงเวลาที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ปอนด์สเตอร์ริง (GBP), ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินแข็งที่รู้จักกันดี

การป้องกันความเสี่ยง (Hedge)
วิธีการซื้อขายที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนโดยการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่มีความผันผวน การป้องกันความเสี่ยงกําหนดให้ผู้ซื้อขายต้องลงทุนอิสระสองครั้งเพื่อทำให้เกิดสมดุลแก่กันและกัน วิธีนี้มีประโยชน์ในเรื่องการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
———

I

การแทรกแซง (Intervention)

การแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการกระทําที่เกิดขึ้นโดยธนาคารกลางของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงิน สิ่งนี้จะมีผลกระทบต่อตลาดโดยตรงซึ่งสามารถเพิ่มระดับการควบคุมที่ประเทศนั้นๆมีต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้

———

J

———

K

———

L

เลเวอเรจ (Leverage)
เลเวอเรจเป็นบริการที่นําเสนอโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเพิ่มกําลังซื้อของตนให้ได้มากที่สุด มันสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถฝากเงินทุนในจํานวนน้อย แต่ยังสามารถซื้อขายสกุลเงินในปริมาณมากได้. เลเวอเรจแสดงด้วยอัตราส่วน ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่าเพิ่มกําลังซื้อของผู้ซื้อขายได้ถึง 100 เท่า
ลิมิตออเดอร์ (Limit Order)
การแสดงคําสั่งให้ปิดหรือเปิดการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากค่าของ EUR/USD อยู่ที่ 1.07503/1.07523 ลิมิตออเดอร์ในการซื้อ EUR เมื่อราคามูลค่าตลาดต่ํากว่าปัจจุบันก็จะเกิดการซื้อสกุลเงินขึ้นที่ 1.07522 หรือต่ํากว่า
สภาพคล่อง (Liquidity)
ความสามารถในการแปลงสินทรัพย์กลับเป็นเงินสด
ฐานะซื้อ (Long Position)
ตรงกันข้ามกับฐานะขาย นักลงทุนที่ใช้ฐานะซื้อจะซื้อสกุลเงินฐานเพื่อทํากําไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาด
ล็อต (Lot)
ล็อตคือปริมาณมาตรฐานของสกุลเงินที่คุณเลือกซื้อขายด้วย โดยมีหนึ่งล็อตเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง
———

M

มาร์จิ้น (Margin)
"มาร์จิ้น" หมายถึงจํานวนยอดคงเหลือในบัญชีที่ต้องการเพื่อรักษาตําแหน่งที่เปิดอยู่
มาร์จิ้น คอลล์ (Margin Call)
นี่คือการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องทําการฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อทำการเพิ่มมาร์จิ้นของคุณเพื่อให้ตําแหน่งที่เหลือยังทํางานอยู่ต่อไป
มาเก็ต ออเดอร์ (Market Order)
สําหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายในทันที คําสั่งตลาดคือสิ่งที่จําเป็นเนื่องจากเป็นคําสั่งสําหรับการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุดที่สามารถดําเนินการได้ในทันที (ถ้าเป็นไปได้)
ไมโครล็อต (Micro Lot)
ไมโครล็อตหมายถึง 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงิน
———

N

———

O

One Cancels the Other (OCO)
ประกอบด้วยคําสั่งสองคําสั่งซึ่งการดําเนินการของคําสั่งหนึ่งจะกระตุ้นการยกเลิกอีกคําสั่งหนึ่งโดยอัตโนมัติ
Open Position
เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายตําแหน่งที่ผู้ซื้อขายใช้กับคู่สกุลเงินซึ่งจะทำให้เกิดผลกําไรและขาดทุนที่อาจเพิ่มขึ้น
Over-the-Counter
เป็นคําที่ไม่ค่อยถูกใช้ในยุคของการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ การซื้อขายประเภทนี้เป็นวิธีในการจัดการธุรกรรมฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม มันเกี่ยวข้องกับการผลักดันคําสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีให้เห็นในปัจจุบัน
Overnight Position
เมื่อผู้ซื้อขายตัดสินใจที่จะเปิดสถานะไว้ข้ามคืนและยังคงสถานะนั้นไว้จนถึงวันซื้อขายถัดไป
———

P

Pip
Pip ในที่นี้หมายถึง "เปอร์เซ็นต์ในจุดจุดหนึ่ง (percentage in point)" มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นไปได้น้อยที่สุดที่อาจเกิดขึ้นภายในอัตราแลกเปลี่ยน Pip คือ 1 ใน 10ของจุด (point) ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่าง 1.12345 และ 1.12340 คือ 5 pips
Profit-Taking
การปิดตําแหน่งฟอเร็กซ์เพื่อรวบรวมกําไร
กําไรและขาดทุน (P&L)
ตัวย่อสําหรับ "กําไรและขาดทุน (profit & loss)"
———

Q

สกุลเงินที่อ้างอิง(Quote Currency)
ภายในการจับคู่สกุลเงินใด ๆ สกุลเงินที่สองที่ระบุไว้จะเรียกว่า "สกุลเงินอ้างอิง" เสมอ ตัวอย่างเช่น ในการจับคู่ USD/GBP GBP คือสกุลเงินอ้างอิง
———

R

แรลลี่ (Rally)
"แรลลี่" ในที่นี้หมายถึงการฟื้นตัวของราคาในสกุลเงินใดๆหลังจากช่วงเวลาของการลดลงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
แรงต้าน (Resistance)
ระดับราคาที่สกุลเงินมีความลำบากในการที่จะไปให้ไกลกว่านั้น ในกรณีเช่นนี้ สกุลเงินจะเคาะเพดานราคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้เห็นการเริ่มต้นของการลดลงเมื่อไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่วุ่นวายบ่อยครั้งของตลาดฟอเร็กซ์ผู้ซื้อขายจะต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องเงินทุน แนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์และเครื่องมือที่ซึ่งจะถูกใช้งานเพื่อจํากัดความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
อัตราการโรลโอเวอร์ (Rollover Rate)
การเกิดอัตราการโรลโอเวอร์หมายถึงดอกเบี้ยที่ผู้ซื้อขายต้องจ่าย (หรือได้รับ) เมื่อถือตําแหน่งที่เปิดไว้ข้ามคืน และเมื่อตําแหน่งนั้นๆยังคงดําเนินต่อไปจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งคําว่า "โรลโอเวอร์" ก็จะถูกนํามาใช้อย่างเหมาะสม
———

S

ฐานะขาย (Short Position)
เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับฐานะซื้อ ฐานะขายเกี่ยวข้องกับการเลือกตําแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาตลาดของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง เมื่อสกุลเงินหลักภายในคู่ถูกขาย ตําแหน่งที่ขายนั้นจะถูกเรียกว่า short
สลิปเพจ (Slippage)
"Slippage" เป็นคําที่ใช้อธิบายเมื่อผู้ซื้อขายดําเนินการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงเมื่อนักลงทุนใช้ประโยชน์จากคําสั่ง stop-loss order และ market orders
สกุลเงินอ่อน (Soft Currency)
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสกุลเงินแข็ง สกุลเงินอ่อนเป็นสกุลเงินที่มักจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นจึงถือว่าสกุลเงินอ่อนนั้นไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWD) และวอนเกาหลีเหนือ (KPW) มักถูกพิจารณาว่าเป็น "สกุลเงินอ่อน"
นักเก็งกําไร (Speculator)
เป็นตัวแทนของผู้ค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ใครก็ตามที่ถูกจัดประเภทเป็นนักเก็งกําไรคือคนที่ยินดีที่จะรับความเสี่ยงครั้งใหญ่ในการซื้อขาย พวกเขามีความคาดหวังว่าการยอมรับระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ผลตอบแทนจากการทำกําไรเพิ่มขึ้นสูงตาม
สไปค์ (Spike)
ใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวขาลงหรือขาขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสกุลเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่าสไปค์สามารถอธิบายแนวโน้มขาขึ้นได้เท่านั้น แต่ในโลกของฟอเร็กซ์มันยังถูกใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มขาลงได้อีกด้วย
สปรด (Spread)
สเปรดแสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อของคู่สกุลเงินใด ๆ ส่วนมากตัวเลขนี้จะแสดงถึงต้นทุนการบริการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และแทนที่ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม โดยมักจะแสดงเป็น pips จะสังเกตเห็นได้ว่าสเปรดอาจจะใช้หนึ่งในสามรูปแบบคือสเปรดคงที่, สเปรดคงที่พร้อมส่วนขยายและสเปรดตัวแปร
คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop-Loss Order)
เป็นคําสั่งในตลาดเพื่อซื้อหรือขายสกุลเงินเมื่อถึงราคาที่กําหนดไว้ โดยทั่วไปคําสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกกำหนดเพื่อใช้ควบคุมการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น (หรือเนื่องจากเกิดขึ้น) ในตําแหน่งที่กําหนดไว้
———

T

Take-Profit Order (T/P)
เป็นคําสั่งในตลาดที่มีไว้ใช้กําหนดว่าตําแหน่งจะถูกปิดเมื่อถึงราคาที่กำหนดหรือถึงช่วงราคาที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อทำกําไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
นักลงทุนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเป็นวิธีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตภายในตลาดฟอเร็กซ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการคัดกรองข้อมูลของตลาดในปัจจุบันและในอดีตผ่านตัวบ่งชี้การซื้อขาย, แผนภูมิและเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
———

U

———

V

ความผันผวน (Volatility)
สิ่งนี้กล่าวถึงระดับของความไม่แน่นอน (และความผันผวนของราคาที่เกี่ยวข้อง) ของหลักทรัพย์, คู่สกุลเงินหรือสกุลเงินเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่ออธิบายสถานะของตลาดฟอเร็กซ์ในภาพรวมได้อีกด้วย
———

W

———

X

———

Y

ผลตอบแทน (Yield)
'ผลตอบแทน' เป็นคําที่หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนฟอเร็กซ์ใด ๆ ซึ่งมักจะแสดงเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย
———

Z

———
A
Arbitrage

The act of taking advantage of countervailing prices within different markets through the sale or purchase of a currency. Thus, simultaneously taking an equal and opposite position in a related market to profit from small price differentials.

Ask

“Ask” (or “ask price”) is a term used to describe the price at which a trader accepts to buy a particular currency.

Asset

“Asset” refers to an item or resource of value, such as a currency or currency pair.

B
Base Currency

Within a currency pair, the first currency listed is known as the “base currency”. For example, when it comes to the GBP/USD pairing, the GBP functions as the base currency.

Bear Market

The opposite of a bull market, the term “bear market” is used to describe the price of an asset, currency, or security that is in decline. “Bear market” can also be shortened to simply “bear”, while the term “bearish” is also used to describe the state of the forex market when it’s in decline. 

Bull Market 

The opposite of a bear market, this term describes when the price of an asset, currency, or security is rising. Much like the term “bear market”, “bull market” is also often shortened, so you can expect to hear the terms “bull” and “bullish” used regularly.

Bid 

“Bid” (or “bid price”) is the term used to describe the price at which a trader is willing to sell a particular currency. 

Buy Limit Order

A buy limit order is an order to push through a transaction at a specified price or lower, with the term “limit” referring to the price threshold.

C
Carry Trade

Relates to when an investor borrows at a lower-than-average interest rate in order to buy assets that can potentially produce higher interest rates.

Closed Position

Closing a position means bringing a transaction to an end, incurring any related profits or losses as a result.

Closing Market Rate

Sometimes listed as the closing price, it represents the final value that a currency is traded at during any specific time frame, day, or candle.

Currency Appreciation

When a currency’s value rises against another, it will commonly be addressed as “currency appreciation”.

Currency Futures

Currency futures are contracts that state the price that a currency can be sold or bought for at a predetermined future date. Future contracts are a widely-used hedging tool amongst traders.

Currency Pair

The nucleus of the forex market, a currency pair is what’s being traded within any forex transaction. Currency pairs take on various forms, with most pairs labelled “major”, “minor”, or “exotic”. For example, GBP/USD qualifies as a major currency pair.

D
Daily Chart

A graph that breaks down the movements of a particular currency that have occurred within a single trading day.

Day Trade

A forex trade that is opened and closed on the same day.

Demo Account

Sometimes called a “demo account”, “dummy account”, “virtual currency account”, or “practice account”, a demo account is a forex trading account that makes use of virtual funds. This allows any trader to explore the market, making trades in an environment that doesn’t involve the use of any real capital.

Depth of Market

The volume of active buying and selling orders placed for a currency, covering a wide degree of prices.

Drawdown

When the price of a currency dips, the difference between the peak and the new low is labelled the “drawdown”.

E
ECN Broker

Representing a distinct type of broker. An ECN Broker makes use of Electronic Communications Networks (ECNs) to provide clients with access to liquidity providers.

Exchange Rate

Representing what the forex market is built upon, the exchange rate is the cost at which one currency can be traded for another.

Execution

This term refers to when a trade is put in motion and subsequently completed.

Exposure

“Exposure” is a term that is used to address the amount invested in a currency and its associated market risks.

F
Fill Price

Addresses the completion of an order, along with the price that it has been completed at.

Fill or Kill

If an investor has a set price in mind for a forex transaction, he or she can choose to implement a fill or kill order. What this means is that if the order isn’t fulfilled at the exact predetermined price, it is terminated.

Floating Exchange Rate

A term used to describe any exchange rate that is currently not fixed. A floating exchange rate tends to fluctuate dependent on the supply and demand (along with other factors) of a particular currency relative to other currencies.

Forex Chart

Similar to a daily chart, a forex chart is a digital chart that highlights points and price movements related to a currency pair. Forex charts can usually be extended to cover days, weeks, months, and even years.

Forex Scalping

A notable trading strategy that is based upon the idea that if you open and close a trade—buying and selling a currency—within a short space of time, you are likelier to earn profit than you would through large price movements. What forex scalping tends to represent is the “little and often” approach when it comes to forex trading.

Forex Signal System

Arguably the most commonly advertised forex service, a forex signal system works by issuing forex signals to subscribers related to current market activity. This signal (which can be issued through a number of means) can trigger a trade either automatically or manually. For example, a forex signal system may alert you that it’s a suitable time to either buy or sell a particular currency.

Forex Spot Rate

The forex spot rate determines the exchange rate that a currency can be purchased or sold at.

Forex Trading Robot

While not strictly a “robot” per se, a forex trading robot does refer to a piece of software that is designed to operate as a guide. It’s automated and should help determine when you should either buy or sell a currency pair.

Fundamental Analysis

The act of determining the impact that key political and economic events (unemployment rates, interest rate announcements, and so forth) have on the forex market. Traders conduct such analysis as a means to predict the future direction of the market with regard to their portfolios.

G
 
H
Hard Currency

Opposite of a soft currency, a hard currency is one that is often most resilient in times of political and economic instability and thus is generally considered to be dependable. For example, the Great Britain Pound (GBP), US Dollar (USD), and Euro (EUR) are well-known hard currencies.

Hedge

A method of trading that is used to protect an investor by reducing the risk that is associated with volatile markets. Hedging requires the trader to make two independent investments that work to balance each other out. This works to minimise the loss that could be incurred by price fluctuations.

I
Intervention

Intervention relates to actions committed by a nation’s central bank as a means to affect the value of its currency. This usually constitutes a direct entering of the market, which can then increase the level of control that nation has over the currency exchange rate.

J
 
K
 
L
Leverage

Leverage is a service offered by forex brokers that allows a trader to maximise his or her buying power. It gives the trader the ability to deposit a small amount of capital yet still trade currency in large volumes. Leverage is expressed by a ratio; for example, leverage of 1:100 increases a trader’s purchasing power by 100 times.

Limit Order

Representing an instruction to either close or open a transaction at a future price. For example, if EUR/USD is currently listed at 1.07503/1.07523, then a related limit order to buy EUR at a lower-than-current market value price would see the currency purchase occur at 1.07522 or below.

Liquidity

The amount (or volume) of a set currency currently available for active trading.

Long Position

Opposite of a short position, any investor who takes a long position buys a base currency with a view to profiting on a market price increase.

Lot

A lot is a standardised quantity of the currency you are choosing to trade with, with one lot equalling 100,000 units of a particular currency.

M
Margin

“Margin” refers to the amount of account balance required in order to maintain an open position.

Margin Call

This is an alert that notifies you that you need to make an additional deposit in order to increase your margin to keep remaining positions active.

Market Order

For those who want to trade instantaneously, a market order is what’s required, as it is an order for a trade to be executed immediately (if possible) at the best price available.

Micro Lot

Micro lot refers to 1,000 units of the base currency within a pair.

N
 
O
One Cancels the Other (OCO)

Made up of two limit orders, where the execution of one automatically triggers the cancellation of the other.

Open Position

A simple term to describe the position that a trader takes on a currency pair, subject to any profits and losses that it may accrue.

Over-the-Counter

A seldom-heard term in the era of online forex trading; an over-the-counter trade is a traditional way of handling a forex transaction. It involves pushing through an order via a telephone or electronic device and thus is no longer commonly seen.

Overnight Position

When a trader decides to keep a position open overnight and carry it over into the next trading day.

P
Pip

Standing for “percentage in point”, it represents the smallest possible price change that can occur within an exchange rate. Pip is 1/10th of a Point. For example, the difference between 1.12345 and 1.12340 is 5 pips.

Point 

The basic unit of measurement of price differences. 1 Point = 10 Pips. For example, the difference between 1.12345 and 1.12355 is 1 Point. 

Profit-Taking

Closing a forex position as a means to collect the related profit.

P&L

A standard abbreviation for “profit and loss”.

Q
Quote Currency

Within any currency pair, the second currency listed will always be referred to as the “quote currency”. For example, in the USD/GBP pairing, the GBP is the quote currency.

R
Rally

“Rally” references a currency’s recovery in price after a period of either short-term or long-term decline.

Resistance

The price level that a currency finds difficult to go beyond. In such instances, a currency will consistently knock on a price ceiling, only to see a decline begin when it isn’t able to break above it.

Risk Management

Considering the oftentimes-tumultuous nature of the forex market, traders must adopt risk management as a means to protect capital. Risk management practices usually take on the form of related strategies and tools that work to limit the financial risk as much as possible.

Rollover Rate

Incurring a rollover rate means the interest that a trader must pay (or earn) when he or she holds an open position overnight. Considering that such positions continue from one day to the next, the term “rollover” is fittingly used.

S
Short Position

Opposite of a long position, this involves taking a position that benefits from a currency’s decline in market price. When the base currency within the pair is eventually sold, then the position is assumed to be short.

Slippage

“Slippage” is a term used to describe when a trader executes a trade that goes through at a higher price than initially expected. This tends to occur during times of high volatility, when investors make use of stop-loss orders and market orders.

Soft Currency

Opposite of a hard currency, a soft currency is one that is often hit hardest by economic and political events and thus is generally considered to be unstable. For example, both the Zimbabwean Dollar (ZWD) and North Korean Won (KPW) are routinely labelled “soft currencies”.

Speculator

Representing a specific type of trader, anyone who is classified as a speculator is willing to take big risks while trading. The hope is that by embracing increasing levels of risk, the eventual profit return will be high.

Spike

Used to describe a sharp downward or upward movement in currency price that occurs during a short space of time. Contrary to popular belief that a spike can only describe an upward trend, in the world of forex, it has also been used to describe a downward trend.

Spread

The spread represents the difference between the ask and bid price of any currency pair. In most instances, this figure represents brokerage service costs and replaces transactions fees, with it usually presented in pips. It should be noted the spread could take on one of three forms through a fixed spread, a fixed spread with an extension, and a variable spread.

Stop-Loss Order

A market order to either buy or sell a currency when it hits a certain price. Generally speaking, a stop-loss order is placed in order to control losses occurring (or due to occur) in a set position.

T
Take-Profit Order (T/P)

A market order that stipulates that a position is to be closed once it hits a predetermined price or price range, thus taking all generated profit.

Technical Analysis

Investors use technical analysis as a means to forecast future price changes within the forex market. How this is conducted is by sifting through current and prior market data via trading indicators, charts, and other related tools.

U
 
V
Volatility

This addresses the degree of uncertainty (and related price fluctuations) of a security, currency pair, or specific currency. It can also be used as a term to describe the state of the forex market as a whole.

W
 
X
 
Y
Yield

“Yield” is a term that refers to the return on any forex investment made, with such usually displayed as a percentage figure within a trading platform.

Z