<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=309689714547479&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Peraturan Kami


ForexVox (Seychelles) ialah nama perdagangan untuk VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED, sebuah syarikat liabiliti berhad di Republik Seychelles dengan pejabatnya yang berdaftar di F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles.


VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED diberi kuasa dan dikawal selia oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Seychelles. Lesen Peruncit Sekuriti No SD028.

ForexVox ialah Nama Perdagangan untuk Valutrades Limited. Valutrades Limited ialah syarikat liabiliti berhad yang berdaftar di England dan Wales dengan pejabatnya yang berdaftar di 51 Eastcheap, London EC3M 1JP. Nombor Syarikat 07939901.


Valutrades Limited diberi kuasa dan dikawal selia oleh Lembaga Tingkah Laku Kewangan.


Nombor Pendaftaran Perkhidmatan Kewangan 586541.